Labb.jpg

Kopparöverskott - hårmineralanalys

© Nutricheck Näringsoptimering januari 2019. All information i denna artikel är endast för utbildningsändamål. Det är inte för diagnos, behandling, recept eller botemedel av någon sjukdom eller hälsotillstånd.

En obalans som är mycket vanligt förekommande idag bland mina klienter är kopparöverskott (koppartoxicitet). Hela 70-80% av de som söker hjälp hos mig har denna obalans i en mer eller mindre hög omfattning. Då en högre grad av kopparobalans oftast påverkar individen fruktansvärt negativt, både fysiskt som såväl psykiskt (och omgivning), med flertalet obehagliga symptom och kognitiva nedsättningar, har jag valt att genomlysa denna obalans lite djupare. Att jag dessutom tidigare själv som terapeut har balanserat bort ett eget kraftigt kopparöverskott hoppas jag kan ge dig som läsare några nya infallsvinklar än exempelvis information från en terapeut som endast är teoretiskt skolad i ämnet eller några artiklar på internet med tvivelaktig källa som referens.

För att försöka tydliggöra det hela lite djupare kommer jag här nedan beskriva ett autentiskt klientfall i grova termer där klienten i samband med dennes första hårmineralanalys påvisade en rad kända markörer som frekvent brukar vittna om ett kopparöverskott i kroppen. Redan efter klientens andra hårmineralanalys framkom det tydligt att så var fallet och en annan typ av balansering kunde aktualiseras på klienten. I nedan text och följande hårmineralanalyser får ni som läsare följa aktuell klient mot en bättre hälsa steg för steg, med kontinuerliga uppdateringar på hemsidan vartefter efter tiden går.
Jag är helt övertygad om att även denna klient kommer återfå sin fulla hälsa inom en mycket snar framtid.

Har man kopparobalans så kan den te sig i tre olika former, kopparöverskott (koppartoxicitet), kopparbrist eller ett tillstånd som kallas bio-otillgängligt koppar. De två första är ganska lätta att förstå, men bio-otillgängligt koppar kan förenklat förklaras att man har ett överflöd av koppar i kroppen, men att det ej kan utnyttjas tillräckligt bra. Anledningen till detta är att mineraler som koppar måste vara kemiskt bundna då de transporteras i kroppen. Bio-otillgänglighet uppstår ofta på grund av brist på kopparbindande proteiner, ceruloplasmin eller albumin. Utan tillräckliga bindande proteiner kan obundet koppar cirkulera fritt i kroppen. Koppar i denna obundna form är skadligt för alla dina celler i kroppen och kroppen kommer försöka göra allt för att “städa bort” den kopparn från blodet. Det enklaste för kroppen blir då att lagra in kopparn i dina vävnader samt främst även i organen; levern och hjärnan.
När koppar är bio-otillgängligt kan man få symptom av både kopparöverskott (koppartoxicitet) och kopparbrist. Mest vanligt är kopparöverskott och bio-otillgängligt koppar bland drabbade människor runt om i världen.

Kopparöverskott förekommer nästan alltid hos människor som har långsam ämnesomsättning, och kopparbrist hos personer med snabb ämnesomsättning. Koppar finns i de flesta livsmedel men förhållandet högt koppar och lågt på zink återfinner man i större utsträckning i livsmedel som skaldjur, viss fisk, inälvsmat, vindruvor, avokado, nötter, frön och en del spannmål, och det är livsmedel som man kraftigt skall reducera intaget av vid ett kopparöverskott i kroppen. Enkelt förklarat så blir det kontraproduktivt att fortsätta “fylla på” koppar i kroppen via kosten när man istället vill bli av med koppar.

Raffinerade livsmedel är i många fall låga i koppar men även ofta fattiga på olika näringsämnen och mineraler. En del, särskilt barn, behöver också mycket mer koppar än andra. Detta har huvudsakligen att göra med deras metaboliska typ eller kroppskemi. Snabba ämnesomsättare behöver mer koppar medan långsamma ämnesomsättare ofta har för mycket. Det här är ett tekniskt område, men det är en observation som gäller i allra flesta fall.

Har man väl konstaterat ett kopparöverskott (effektivast via en hårmineralanalys) så kan man schematiskt tydliggöra den mest effektiva processen i grova termer för att bli av med detta genom att följa dessa 10 steg:

1. Identifiera källan/orsaken till din kopparobalans - eliminera/minimera orsaken till ditt kopparöverskott.
2. Fastställ din ämnesomsättning via en hårmineralanalys.
3. Vid behov, stöd och försök fastställa funktionen av dina binjurar, sköldkörtel, lever, galla och tjocktarm.
4. Säkerställ att du intar en korrekt näringsrik kost minst 4 ggr/dag och ät en högre grad av animaliskt protein till varje respektive måltid (frukost, lunch, mellanmål & middag).
5. Reducera din kost på livsmedel som är hög på koppar/låg på zink (för du vill ju inte fortsätta öka på obalansen när du är ute efter att minska den).
6. Beroende på hur mycket kopparöverskott du har, så rekommenderas oftast en uppbyggande fas initialt innan detoxen startar. (Om din hälsa är försvagad - kommer den inte att effektivt orka balansera ditt kopparöverskott och dina symptom kommer vanligtvis att förvärras).
7. Start detox - säkerställ att du har tillräckliga egna kunskaper i ämnet eller får hjälp av en terapeut som väl är insatt i ämnet eller allra bäst har genomgått “resan” själv med ett effektivt resultat till följd. Vanligt förekommande är att det cirkulerar information på internet om att zink är ett effektivt mineral för att reducera ett kopparöverskott, då detta mineral är av antagonistisk natur i förhållande gentemot koppar. Rätt, -zink är en antagonist till koppar, men tyvärr är inte zink rätt mineral att balansera koppar, då zink i höga koncentrationer 20-25 mg eller mer endast okontrollerat frigör koppar från vävnaderna/organen ut till blodet som medför att individen får kraftiga detoxsymptom fram tills kopparn har återlagrats i vävnaderna/organen igen. Tyvärr lagras kopparen oftast till en ny lagringsplats som rent kroppsligt är sämre än den ursprungliga lagringsplatsen tidigare var för den aktuella kopparen.
8. Genomför en ny hårmineralanalys inom 3-4 månader från den första hårmineralanalysen, för att kalibrera dina insatser för en så effektiv balansering som möjligt med minimala detoxsymptom.
9. Du kommer att få göra förändringar i din nuvarande livsstill, kost och sömn/återhämtning om du är inställd på att balansera ditt kopparöverskott så effektivt och snabbt med minimala detoxsymptom under din “resa” mot en bättre hälsa.
10. Speciellt utvalda kosttillskott kommer att vara en kritisk framgångsfaktor, då de kan ses som en form av koncentrerad form av mat (näring) som du kommer att behöva för att stödja din balansering framåt.

Och sist men inte minst, koppar är en av de mest krävande obalanser att komma tillrätta med och du kan räkna med en balanseringstid på alltifrån 6 månader till flera år, beroende på din nivå av obalans parallellt med din egen disciplin att efterleva mina effektiva balanseringsråd som terapeut. Observera att det endast finns ett fåtal obalanser likt kopparöverskott som är tuffare ur ett detoxperspektiv att balansera, varav kvicksilvertoxicitet är en av dessa.

Och nu till det autentiska klientfallet som vi kan kalla för “Mr X”.

Här kommer först en kort bakgrund om “Mr X” som gick ordentligt in i “väggen” våren 2013, och i samband med detta diagnostiserade sjukvården honom med utmattningssyndrom och utmattningsdepression, och han blev då följaktligen sjukskriven en längre tid från sin arbetsgivare. Efter ett halvårs sjukskrivning började den långa resan tillbaka med en successiv upptrappning av arbetstiden.
Då “Mr X” var en karaktäristisk prestationsmänniska och ville tillbaka till arbetsplatsen så fort som möjligt, gick upptrappningen av arbetstiden snabbare än hans kropp egentligen orkade med och han upplevde en mycket “skakig” period de första åren tillbaka på sin arbetsplats.
Men kroppen återhämtade sig aldrig riktigt, utan åren som gått från att han hade totalt kraschat tills jag fick kontakt med honom hösten 2017 beskrev han bara som en “kamp” för att klara vardagen dag för dag, tills han tog sin första hårmineralanalys och hans resa mot en bättre hälsa startade.


“Mr X” första hårmineralanalys 2017-10-17
Klicka på bilden för att förstora den

 

“Mr X” första hårmineralanalys 2017-10-17
Klicka på bilden för att förstora den

“MR X” FÖRSTA hårmineralanalys 2017-10-17

Vid vårt möte i samband med den första hårmineralanalysen redogjorde han för följande
symtom vid den tidpunkten:
-Kraftigt nedsatt energinivå och allmänt dåligt allmäntillstånd, speciellt efter lunch och på eftermiddagen. Ofta hade han svårt att förstå hur han överhuvudtaget skulle genomlida eftermiddagarna, men han var sällan produktiv på sin arbetsplats under den tiden.
-Oroskänslor & frekventa inslag av depressioner
-Stundtals självmordstankar
-Allvarliga sömnproblem med en maximal sömn om 3-4 timmar totalt. Dålig sömnkvalitet
-Allmänt spänd i kroppen i vad han beskrev i ett “uppjagat” tillstånd
-”Dubbelandningar” - han beskrev det som han var tvungen att “extraandas” djupt då och då för att få bort en obehaglig känsla i sin bröstkorg
-Ofrivilliga skakningar i olika muskler i kroppen, främst vid vila eller stillasittande
-Lös/blandad avföring och frekvent gasbildning / uppblåshet i magen
-Allmänt irriterat allmäntillstånd
-Nedsatt självförtroende inom områden då han tidigare känt sig stark och kompetent
-Ångest med ibland förekommande tillfällen av ren panikångest
-Enormt motstånd att genomföra olika uppgifter. Han beskrev det som att vissa uppgifter upplevdes som nästintill oöverkomliga att utföra initialt i tanken, men sedan i verkligheten var betydligt enklare att utföra.
-Kolsyra/pirr/domningar i olika delar av kroppen vid stillasittande, dålig cirkulation
-Ont i nedre delen av ryggen och i bröstryggen
-Överviktig men ej fettma (vattenfylld kropp)
-Kraftigt socker och- kaffeberoende. Intag av kaffe/frukt/godis ett flertal gånger / dag för att försöka hålla igång energin i kroppen för att inte drabbas av “lågt blodsocker” känslan

Utkomsten av den första hårmineralanalysen gav i stort en klar bild av en mycket långsam ämnesomsättning, stressade binjurar, låg allmän vitalitet och misstanke om kopparöverskott (koppartoxicitet) genom kända kopparöverskottsmarkörer i hårmineralanalysen. Mineralmönstret var generellt lågt och flertalet mineraler var i kraftig obalans i förhållandet till varandra.
Bland tungmetallerna visade kvicksilver ett något förhöjt värde medan uran, arsenik, kadmium och aluminium endast visade mycket låga värden på skalan.

I det här klientfallet ordinerades “Mr X” en anpassad antiinflammatorisk uppbyggande kost i kombination med flertalet kosttillskott och stödjande ämnen för mage/tarm och lever. Efter redan någon månad svarade “Mr X” kropp positivt med ett allmänt bättre allmäntillstånd och märkbart högre energi samt att en del initiala symptom avtog i styrka eller helt sonika försvann.
Vanligt förekommande är att man först efter en stödjande fas på 3-6 månader, kan vid en omtestning (2:a hårmineralanalysen) finna de riktiga orsakerna till sitt mående.
Det beror oftast på att kroppen är i ett sådant dåligt allmäntillstånd att den ej orkar visa upp fullt ut vad som negativt påverkar den och kopplingen till uppkomna symptom.


“Mr X” andra hårmineralanalys 2018-03-21
Klicka på bilden för att förstora den

 

“Mr X” andra hårmineralanalys 2018-03-21
Klicka på bilden för att förstora den

“MR X” ANDRA hårmineralanalys 2018-03-21

Mycket riktigt visade det sig vid den andra hårmineralanalysen att “Mr X” hade ett rejält kopparöverskott (koppartoxicitet), då kopparvärdet gick från tidigare 3,5 till nu 8,6 - då det optimala värdet skall ligga på 2,5 samt parallellt balansera i harmoni med ett zinkvärde runt 15. Balansen mellan natrium/kalium var även den mycket obalanserad med en drastiskt lågt kaliumvärde på låga 1 medans natriumvärdet var 9 (se grafen)

Kroppen visade även upp ett något förhöjt värde av tungmetallbelastning med främst ett ökat arsenik och aluminiumvärde, även då nivåerna fortfarande var mycket låga. Vidare var värdena för kopparantagonisterna generellt låga; zink, mangan, krom & molybyden.

Mest alarmerat var värdet för binjurarna och sköldkörteln, som båda spelar en kritiskt viktig roll för hela det endokrina systemet och i förlängningen utiliseringen av koppar.
En av binjurarnas viktigaste funktioner när det gäller koppar, är att skicka en signal till levern att tillverka det viktiga proteinet ceruloplasmin och albumin.
Dessa proteiner binder till kopparn i blodet och gör kopparn biotillgänglig så att den kan användas av kroppen till olika kroppsfunktioner samt att den vid överskott även kan transporteras till levern via gallan och till slut hamnar i tjocktarmen och kan elimineras ut ur kroppen. I “Mr X” fall var hans binjurar inte i ett stressat tillstånd utan än värre, kroniskt utmattade. Detta medförde att hans binjurar skickade bristfälliga signaler till levern att producera ceruloplasmin och albumin, och hans kropp ackumulerade konstant in mer koppar in i vävnaderna och organen, främst levern och hjärnan. Anledningen till att kroppen ackumulerar in kopparn in i vävnaderna från blodet är mycket enkel.
När kopparn inte är kopplad till ett protein (ceruloplasmin eller albumin) så är kopparn i en sk. bio-otillgänglig form och faktiskt relativt giftig för kroppen. Då vill kroppen så fort som möjligt “städa” bort den relativt giftiga kopparen från blodet och kroppens enklaste väg blir då att lagra in den i vävnader och organ för att inte fortsätta spridas runt i kroppen via blodet och belasta kroppens alla celler och övriga organ.

Ett annat mindre bra värde som visade sig var sköldkörteln, som var kraftigt påverkad av kopparn och var väsentligt underaktiv i sin hormonavsöndring. Sköldkörteln spelar bl.a. en viktig roll för individens ämnesomsättning och förenklat innebär en långsam ämnesomsättning en lägre omsättning av näringsämnen till kroppens celler per tidsenhet och därmed en lägre vitalitet / mindre energi till följd.

I samband med den andra hårmineralanalysen mådde “Mr X” riktigt dåligt med en rad olika symptom. Frisättningen av bl.a. en hög grad obundet koppar i blodet i kombination med den obalanserade relationen mellan natrium och kalium fick “Mr X” att tvivla på balanseringen. Då tyvärr balansering av kopparöverskott över tid, till och från är riktigt tufft både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv för den drabbade, är det exempelvis här som en erfaren terapeut verkligen gör skillnad och kan stödja och fortsätta balanseringen med klienten. Normalfallet är oftast att man som individ avbryter en balansering pga att man saknar erfarenhet av vad man kan förvänta sig under “berg-och-dal-bane” detoxen från kopparöverskott.
Då varje kropp är helt unik svarar man också mycket olika på stödjande/balanserade åtgärder och ibland kan de ta några veckor innan man har ställt in en optimal balansering i förhållande till sina personliga kroppsliga förutsättningar samt att man som terapeut kontinuerligt får ompröva de stödjande/balanserade insatserna vartefter hälsan förbättras hos respektive klient över tid.


“Mr X” tredje hårmineralanalys 2018-06-27
Klicka på bilden för att förstora den

 

“Mr X” tredje hårmineralanalys 2018-06-27
Klicka på bilden för att förstora den

“MR X” TREDJE hårmineralanalys 2018-06-27

Ungefär ca 3 månader senare följde vi upp med en ny hårmineralanalys som uppvisade många förbättringsområden, där främst en drastisk sänkning av kopparvärdet från 8,4 till 4,9 generellt förbättrade hans allmäntillstånd och dämpade oron, ångesten och det allmänt upplevda stressade tillståndet i kroppen. Även en markant förbättring av natrium/kalium balansen kunde noteras (se grafen). Vidare så hade majoriteten av mineralerna ökat i värde och det så viktiga svavelvärdet var lagom högt och bra. Svavel är ett mycket viktigt mineral som är aktivt i många av kroppens avgiftningsfunktioner.

På tungmetallsidan började det nu hända saker i takt med att kroppen hade blivit succesivt starkare. Både uran och framförallt aluminiumvärdet ökade och det är ett tecken på att kroppen i det här skedet nu orkade börja göra sig av med dessa belastningar.

Sköldkörteln hade även den märkbart förbättrade värden, dels pga av den lägre stressen från den tidigare höga mängden utfällt koppar i blodet och såväl även speciellt utvalda kosttillskott i kombination med rätt näringsriktig mat.

För “Mr X” vidkommande hade det vid den här tidpunkten skett många symptomförbättringar och även att en del tidigare symptom som helt hade försvunnit.
För att tydliggöra det, listar jag härnedan kvarvarande symptom vid datumet för “Mr X” tredje hårmineralanalys, ca 8 månader efter vi först fick kontakt.

-Nedsatt energinivå, men nu en hanterbar eftermiddagströtthet
-Ibland oroskänslor men inga inslag av depressioner
-Inga fler självmordstankar
-Helt ok sömn för det mesta, men nu med ett frekvent uppvaknande vid 04.00-05.00 tiden på morgonen och vissa nätter sömn med riktigt låg kvalitet.
-Avslappnad i kroppen och sällan vad han beskrev i ett “uppjagat” tillstånd
-Inga ”Dubbelandningar” - han beskrev det som han var tvungen att “extraandas” djupt då och då för att få bort en obehaglig känsla i sin bröstkorg
-Inga ofrivilliga skakningar i olika muskler i kroppen, främst vid vila eller stillasittande
-Bra fast avföring och sällan gasbildning / mindre uppblåshet och en reducering av hans vikt med 8 kg sedan start. Han beskrev det själv som han hade tappat vätska, ej fett
-Sällan irriterat allmäntillstånd
-Bättre självförtroende inom de områden då han tidigare känt sig svag och inkompetent
-Ibland ångest, men aldrig panikångest
-Känner inget motstånd att genomföra olika uppgifter. Han beskrev det tidigare som att vissa uppgifter upplevdes som nästintill oöverkomliga att utföra initialt i tanken, men sedan i verkligheten var betydligt enklare att utföra.
-Ingen kolsyra/pirr/domningar i olika delar av kroppen vid stillasittande, ingen dålig cirkulation
-Mer sällan och generellt mindre ont i nedre delen av ryggen och i bröstryggen
-Ej beroende av socker och kaffe. Börjat med ett proteinrikt mellanmål på eftermiddagarna i syfte att hålla igång energin i kroppen för att inte drabbas av “lågt blodsocker” känslan
-”Felaktig termostat” - ett symptom som tillkommit för honom. Han hade svårt att hantera värmen under sommaren 2018 och kände att han inte riktigt kunde vistas i solen längre stunder.

Nu gjordes en utvärdering/kalibrering av stödjande insatser i enlighet med nya uppkomna värden från hårmineralanalysen och han fortsatte sin balansering.


“Mr X” fjärde hårmineralanalys 2018-12-11
Klicka på bilden för att förstora den

 

“Mr X” fjärde hårmineralanalys 2018-12-11
Klicka på bilden för att förstora den

“MR X” FJÄRDE hårmineralanalys 2018-12-11

Strax innan julen 2018 fick jag tillbaka “Mr X” fjärde hårmineralanalys som visade att kopparn hade gått ned ytterligare från värdet 4,9 till 4,4.
Andra positiva delar var kalciumvärdet som hade gått ned från 99 till 73 och att den så viktiga natrium/kalium balansen, även den hade förbättrats. Det mest positiva var ändå binjurarna som hade nästintill ett perfekt värde i kombination med återigen en förbättrad sköldkörtelfunktion.
Avseende tungmetaller, så fortsatte kroppen att göra sig av med aluminium. Uranet och arseniken var nu obefintliga.

Kvarvarande symptom:
-Något nedsatt energinivå, men klart hanterbar och ej längre något socialt/arbetsmässigt hinder
-Helt ok sömn för det mesta, men då och då ett uppvaknande vid 04.00-05.00 på morgonen
-Ytterligare reducering av hans vikt med nu totalt 11 kg sedan start
-Mer sällan och mindre ont i nedre delen av ryggen och i bröstryggen
-”Felaktig termostat” - Under hösten 2018 var han utomlands ett par gånger utan att känna av det tidigare symptomen att ej kunna hantera värmen, men det är för tidigt att dra några slutsatser innan sommaren 2019 har passerat.

Det hade det nu blivit en stor skillnad för “Mr X” och han upplevde att han hade återfått ca 70% av sin forna energi, men var samtidigt mycket tacksam och sparsam med den. Man måste addera att han även hade gjort en rad olika livsstilsförändringar i sitt liv och börjat värdesätta en hel del vanliga saker i sin vardag, från tidigare bara varit forcerad “på väg” mot nya mål hela tiden.
Dessutom hade flera människor runt honom i privata sammanhang och på hans arbetsplats vid ett flertal tillfällen påtalat att de hade märkt en stor skillnad åt det positivare hållet avseende hans beteende och den nu nya “energi” han utstrålade.
Själv säger han sig också uppleva en stor skillnad, men främst då under tillfällen, då och då, när han känner sig nöjd, så där allmänt utan en direkt orsak.
Från mitt perspektiv känner jag igen just de tankarna och jag kan lova att när man kommit en bra bit på vägen ur ett kopparöverskott, sker helt fantastiska saker med en både rent fyskiskt som psykiskt. Nu i efterhand måste jag tillstå att de psykiska positiva händelserna var de mest imponerade…

För “Mr X” planeras nästa hårmineralanalys till våren (maj-juni 2019), beroende på hans fortsatta mående och utveckling. Han har i samband med denna analys varit under balansering i drygt 14 månader sedan start.


Först blir du av med dina “kryckor” och kan hjälpligt ta dig framåt med en stigande ökning av din energi. Ofta förekommande 2 steg framåt och 1 steg tillbaka, men ändå en positiv utveckling och kanske första gången som du inser att du verkligen är på väg mot en bättre hälsa, på riktigt, efter kanske många många tidigare misslyckade försök och olika metoder.

Först blir du av med dina “kryckor” och kan hjälpligt ta dig framåt med en stigande ökning av din energi. Ofta förekommande 2 steg framåt och 1 steg tillbaka, men ändå en positiv utveckling och kanske första gången som du inser att du verkligen är på väg mot en bättre hälsa, på riktigt, efter kanske många många tidigare misslyckade försök och olika metoder.

 
Sedan börjar du då och då ana en ny värld.  En värld som du så länge sedan upplevde, men mer eller mindre glömt bort efter alla år. Små glimtar till och från, främst mentala förbättringar och tillfällen då och då av glädje och tacksamhet över ditt liv, ofta helt utan direkt uppenbara skäl.

Sedan börjar du då och då ana en ny värld.
En värld som du så länge sedan upplevde, men mer eller mindre glömt bort efter alla år.
Små glimtar till och från, främst mentala förbättringar och tillfällen då och då av glädje och tacksamhet över ditt liv, ofta helt utan direkt uppenbara skäl.

 
En ny värld öppnar sig för dina ögon. Så gott som nästan alla kognitiva begränsningar och mentala symptom är nu som bortblåsta - som du aldrig tidigare varit drabbad. Det är nu du verkligen njuter, men ändå fortsätter att balansera dig för att få till det där sista och höja din livsglädje ytterligare.

En ny värld öppnar sig för dina ögon. Så gott som nästan alla kognitiva begränsningar och mentala symptom är nu som bortblåsta - som du aldrig tidigare varit drabbad. Det är nu du verkligen njuter, men ändå fortsätter att balansera dig för att få till det där sista och höja din livsglädje ytterligare.

 
Du kommer nu mycket sannolikt ha förändrats som person ur en rad olika dimensioner, och med en tillbakablick kan du reflektera över ditt tidigare liv och mående i förhållande till ditt nya liv utan alla dessa tidigare begränsningar. Vidare kan det ha skett även förändringar hur du prioriterar i ditt liv och vad som egentligen är av värde i vardagen. Jag kan förstå att det är mycket svårt att ta in, men det är faktiskt på riktigt.

Du kommer nu mycket sannolikt ha förändrats som person ur en rad olika dimensioner, och med en tillbakablick kan du reflektera över ditt tidigare liv och mående i förhållande till ditt nya liv utan alla dessa tidigare begränsningar.
Vidare kan det ha skett även förändringar hur du prioriterar i ditt liv och vad som egentligen är av värde i vardagen.
Jag kan förstå att det är mycket svårt att ta in, men det är faktiskt på riktigt.

 
Här ser du den inbördes komplexa relationen mellan mineralerna, där varje mineral har en antagonistisk och- eller synergistisk påverkan på flertalet mineraler och vitaminer i din kropp.

Här ser du den inbördes komplexa relationen mellan mineralerna, där varje mineral har en antagonistisk och- eller synergistisk påverkan på flertalet mineraler och vitaminer i din kropp.

SUMMERING KLIENTFALL “MR X”

Uppsummerat har “Mr X” genomfört en mycket effektiv och “snabb resa” avseende sin hälsa till denna dag. Ur mitt perspektiv som terapeut så har han svarat upp bra på mina rekommendationer avseende livsstilsförändringar, kostförändringar, sömn/återhämtning och disciplinerat ätit de stöttande kosttillskott som jag rekommenderat.
Majoriteten av hans kopparöverskott (kopparobalans) är idag i en mer balanserad form samt sköldkörtel och binjure-värdena är även dem inom kort under kontroll. Och detta i skrivandes stund under endast drygt 14 månaders balansering.

Visst, “Mr X” har upplevt både bättre och sämre dagar/nätter under den här “resan”, men ändå funnit hoppet och energin att just vara disciplinerad då han kontinuerligt kände att hans kropp gjort sakta men kontinuerliga framsteg mot en bättre hälsa.

Kopparen är känd för att vara en relativt giftig mineral vid överskott eller i lagrad obunden form (bio-otillgänglig) och det är mer vanligt förekommande att man upplever en berg och dalbana under balanseringen än tvärtom, så säkerställ att du har tillräckligt med egna kunskaper i ämnet eller har en terapeut som är erkänt duktig på just kopparöverskott, eller helst med en historia av att självt effektivt balanserat sitt eget kopparöverskott. Detta mot bakgrund av att du som klient kommer känna en väsentligt högre trygghet och professionalism från din terapeut när ni “talar samma språk” vid tuffa detoxsymptom, eller andra mindre trevliga sidoeffekter i samband med balanseringen.

Jag vill påtala det återigen, då det cirkulerar information på Internet/Facebook att zink är ett effektivt mineral för att reducera ett kopparöverskott, då detta mineral är av antagonistisk natur i förhållande gentemot koppar. Rätt, -zink är en antagonist till koppar, men tyvärr är inte zink rätt mineral att balansera koppar, då zink i höga koncentrationer 20-25 mg eller mer oftast okontrollerat frigör koppar från vävnaderna/organen ut till blodet som medför att individen får kraftiga detoxsymptom fram tills kopparn har återlagrats i vävnaderna/organen igen. Tyvärr lagras kopparen oftast till en ny lagringsplats som rent kroppsligt är sämre än den ursprungliga lagringsplatsen tidigare var för den aktuella kopparn. Förenklat vad som faktiskt sker i kroppen när en större mängd koppar frigörs från sina lagringsställen, är att när kopparen kommer ut i blodet, reagerar kroppen med att höja utsöndringen av adrenalin. Adrenalin är ett oro och panikhormon som starkt bidrar till ovan nämnda detoxsymptom. Vidare så sänker även den ökade frigjorda mängden koppar kalium, som direkt påverkar förhållandet mellan natrium/kalium balansen i kroppen och responsen blir således att kroppen svarar med att öka på stressresponsen ytterligare. Det brukar generellt yttra sig i ett beteende med en “kortare stubin” och att man lätt överreagerar i olika situationer.

Vanligt förekommande är den generella missuppfattningen bland gemene man, att vid exempelvis magnesiumbrist, “fyller man på” med enbart magnesium. Från att istället ur ett helt annat perspektiv förstå att man behöver supplementera med ett flertal andra mineraler/vitaminer för att effektivisera “påfyllnaden” av magnesium och inte påverka flertalet andra mineraler/vitaminer som just också påverkas av mineralet magnesium vid “påfyllnad”. Eller i det aktuella ämnet kopparöverskott, att man häller i sig en hög dos av zink varje dag då man har läst att det skall vara bra pga att zink är antagonist till koppar och det borde ju således sänka mitt kopparvärde….

Den komplexa inbördes relationen mellan mineralerna återfinner du i bilden till vänster, där varje mineral har antagonistisk och- eller synergistisk påverkan på flertalet andra mineraler och vitaminer i din kropp. Ditt mineralsystem i kroppen är av en mycket komplex karaktär och man måste verkligen veta vad man håller på med för att inte belasta eller förvärra sitt mående när man egentligen har intentionen att stödja det.

Välkommen till Nutricheck!


SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR KRING KOPPARÖVERSKOTT

OBS! Under uppbyggnad - länkarna är inte aktiva men lanseras inom kort 
Nutricheck logo black jpeg.jpg

Email: info@nutricheck.se
Webb: www.nutricheck.se
Telefon: 070-5175690