Man push-ups.jpg

Konsultation hårmineralanlays

© Nutricheck Näringsoptimering januari 2019. All information i denna artikel är endast för utbildningsändamål. Det är inte för diagnos, behandling, recept eller botemedel av någon sjukdom eller hälsotillstånd.

Det finns många vägar fram till en bättre hälsa. En del klienter sätter sig själva ordentligt in i ämnet efter att ha gjort sin första hårmineralanalys, och är sin egen rådgivare med ofta blandat resultat till följd.
De flesta av mina klienter väljer dock att få specialiserad skräddarsydd coaching för att minimera tiden till förbättring av sin hälsa genom en noga utarbetad analys och förståelse av sitt nuläge via hårmineralanalysen och konsekvenserna av denna.
Samt även inbegripandet av en detaljerad handlingsplan över de kritiska framgångsfaktorerna: “livsstil”, “kost” och “sömn/återhämtning” samt i flertalet fall även speciellt utvalda kosttillskott som hjälper din kropp att effektivare läka sig själv.


Konsultation.jpg
2_1.jpg

FÖRSTA konsultation i samband med hma-analys

Efter utförd och inskickad Hårmineralanalys inklusive konsultation kommer jag att kontakta dig inom ca 2-3 veckor för att ordna en tid för oss att träffas. 
Jag kommer att ägna ca 1 timme eller mer för att hjälpa dig att få en grundlig förståelse för dina hälso och- eller träningsproblem med fokus på att identifiera ofta dolda eller dåligt förstådda grundorsaker till dina symptom eller begränsningar i din vardag.
Detta kommer att omfatta att ta dig igenom resultaten av hårmineralanlysen, och sedan utarbeta en handlingsplan för att återställa god hälsa och- eller träningsresultat.
Det kan innebära att du gör en direkt konsultation med mig via telefon eller personligen på min praktik i Täby, Stockholm.

Har du tidigare gjort en Hårmineralanalys utan konsultation, och känner behov av en utförligare redogörelse / förståelse och konkret handlingsplan kopplad till denna kan du naturligtvis enbart köpa till konsultationstiden. Detta gäller oavsett om du tidigare gjort en hårmineralanalys via mig en eller via annan hårmineralterapeut.

Obs! Du har betalat för professionell rådgivning i samband med hårmineralanlaysen, så det finns absolut ingen skyldighet att köpa några produkter som vitaminer eller mineraler, även om vissa starkt rekommenderas för att effektivisera processen mot en förbättrad hälsa.


Counseling.jpg
2_2.jpg

KONSULTATION - OMTESTNING HMA ANALYS

Vanligast förekommande är att kroppen börjar svara på insatt behandling redan inom 3 månaders intervallet efter sin första hårmineralanalys och då rekommenderar jag att man gör man en ny analys (omtestning) för att återigen se sitt hälsomässiga nuläge som oftast visar upp flertalet förändringar som skett i samband med att kroppen har blivit starkare sedan första testen och nu börjar sin process mot en bättre hälsa.

Ibland förekommer det faktiskt att en del av sina värden kan ha försämrats sedan första testen eller att någon/några nya toxiteter blossat upp, men det skall man endast ses som en positiv reaktion på att kroppen svarar på den den tidigare insatta behandlingen.
Det är här man oftast behöver kalibrera sina insatser på vägen fram mot en bättre hälsa för att vara så effektiv som möjligt med eventuella nya förutsättningar som kommit upp. 

Jag välkomnar och tar inte betalt för e-post eller telefonsamtal mellan hårmineralanalyserna där du berättar hur du mår, då jag vill hålla kontakten med dig och se till att du lyckas.
Jag kommer att svara och vara så hjälpsam som möjligt. Det är en del av mitt engagemang för att ge bra service och trygghet i din resa mot en bättre hälsa.


Insert-straws-juice.jpg
Doctors-and-nurses.jpg

KONSULTATION - NÄRINGSLÄRA

Behöver du generell hjälp med din hälsa inbegripande livsstil, kost, sömn/återhämtning,
HMA-balansering eller utformning av speciellt träningsprogram / kostprogram för att uppnå specifika resultat med din träning. Tag kontakt med mig så utreder vid just dina behov och skapar en konkret handlingsplan för dig att följa.

Har du tidigare gjort en Hårmineralanalys utan konsultation, och känner behov av en utförligare redogörelse / förståelse och konkret handlingsplan kopplad till denna kan du naturligtvis enbart köpa till konsultationstiden. Detta gäller oavsett om du tidigare gjort en hårminerlanalys via mig en eller via annan Hårmineralterapeut.

Välkommen!

 


Konfidentiellt / Tystnadsplikt

All information härledd till hårmineralanalysen och direkt härledda konsultationer är strikt konfidentiell och är endast tillgänglig mellan mig (terapeuten) och aktuell klient. Undantagsfall vid behov och endast av godkännande från klienten kan utvald närstående till klienten få begränsad information om klientens hälsostatus i syfte att stöjda denne på sin resa till förbättrad hälsa.


Gdpr_2_500.jpg

GDPR - general data protection regulation

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi som Personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter.

Nutricheck tillhandahåller tjänster för hårmineralanlays samt hälsorådgivning.

Vi på Nutricheck anser att diskretion och personlig integritet är av yttersta vikt genom hela processen och har upprättat denna Integritetspolicy i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR)

1. Centrala begrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas for att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, t ex: insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas.

2. NutrICHECK är PersonuppgiftsANSVARIG

Jag behandlar endast personuppgifter kopplat till aktuella klienter.

3. Vilka typer av information hanterar vi?

Vi hanterar direkta och krypterade personuppgifter. Exempel på de indirekta personuppgifter vi hanterar kan vara en krypterad nummerserie, eller ett analys-id.
Vi kommunicerar direkt med en klient (slutkund) och har tillgång till dekrypterade uppgifter.

4. Information från Personuppgiftsansvarige

När du samtycker till att Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att hantera indirekta och krypterade personuppgifter baserat på de direkta som Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) har samlat in. Vi tar emot beställningar som vi vidaresänder till ett Underbiträde (Trace Elements, Inc) som analyserar och levererar analyssvar (håranalys), men varken vi (Personuppgiftansvarige) eller Trace Elements, Inc (Underbiträde) mottar någonsin information om vem som analysen är ämnad för.

5. Hur använder vi informationen?

Personuppgiftsinformationen som samlas in och registreras av Personuppgiftsansvarige (Terapeuten) krypteras hos densamma, innan processen med håranalysen tar vid.

6. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi behandlar bara personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag. Därefter raderas all data.

7. Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga endast för mig inom företaget samt det företag som administrerar vår IT-miljö (Underbiträde). 

8. Hur skyddar vi dina uppgifter?

De indirekta personuppgifterna vi hanterar lagras inom ramen för Dataskyddsförordningen, GDPR, i säker IT-miljö tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

9. Du har rätt att få veta vad företag och organisationer vet om dig och i vilket syfte

Från och med den 25:e maj 2018 börjar den nya dataskyddslagen att gälla. Du har då rätt att få information om vilka uppgifter som företag och andra organisationer har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att felaktiga uppgifter rättas till eller att information om dig ska raderas. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke for att personuppgifter får behandlas.


Nutricheck - 2018


 
Nutricheck logo black.png
 

Email: info@nutricheck.se
Webb: www.nutricheck.se
Telefon: 070-5175690