Character-sketch-yoga.jpg

Börja ditt nya liv idag

© Nutricheck Näringsoptimering januari 2019. All information i denna artikel är endast för utbildningsändamål. Det är inte för diagnos, behandling, recept eller botemedel av någon sjukdom eller hälsotillstånd.

“Allt förändrades när…

…jag fick reda på hur det stod till näringsmässigt i min kropp. Utkomsten blev likt en “karta” beskrivande mitt hälsomässiga nuläge, där vägen fram mot en bättre hälsa tydliggjordes med en strategisk plan och delades in i taktiska delmål. Allt ifrån livsstil, kost, sömn/återhämtning och anpassade kosttillskott sattes samman så jag enkelt fick en struktur att följa och någon att ringa när jag från och till genomgick tuffare perioder av detoxifiering på vägen mot bättre hälsa.

Glädjen av att se min hälsa gradvis förbättras och att den inte bara bekräftades av mina egna upplevelser, utan även från varje gång jag gjorde en ny hårmineralanlys, kunde jag se aktiva näringsförändringar/förhållanden som skett och att min kropp svarade på resan mot ett hälsosammare liv. Resan var inte alltid spikrak, men nu i efterhand kan jag tydligt se den uppåtgående trenden när jag går tillbaka och jämför nuläget med tidigare noterade symptom från tidigare olika tidsperioder.”

Nu är det din tur!


 
HMA analys.jpg

HÅRMINERALANALYS EXKLUSIVE KONSULTATION

Här erhåller du en hårmineralanalys utan konsultation för egen tolkning av testresultaten. Du får analysen i pappersformat och den består av en 10-15 sidor lång rapport.
Finner du att du i efterhand att du blir lite begränsad med din egen tolkning av analysen kan du köpa till 1 timmes konsultation för 1250 kr. Se nedan för mer information.

Pris: 1800 kr inkl moms


 
Konsultation.jpg
HMA analys.jpg

HÅRMINERALANLAYS INKLUSIVE KONSULTATION

Majoriteten av de som gör hårmineralanalyser behöver hjälp med att tolka informationen på dels ett korrekt sätt, samt även det mest effektiva sättet för att uppnå framgång med sin hälsoutveckling över tid.
Det är mycket vanligt förekommande och enkelt och tro att när man exempelvis har brist på någon specifik mineral så är lösningen att supplementera med just detta mineral för att återställa balansen, men kroppen är betydligt mer komplex än så och vitaminer och mineraler har en inbördes antagonistisk och synergistisk relation till varandra och oftast är betydligt fler mineraler och vitaminer inblandade vid balansering/brist av en specifik mineral. Jag kommer att ägna ca 1 timme eller mer för att hjälpa dig att få en grundlig förståelse för dina hälso och- eller träningsproblem med fokus på att identifiera ofta dolda eller dåligt förstådda grundorsaker till dina symptom eller begränsningar i din vardag.
Detta kommer att omfatta att ta dig igenom resultaten av hårmineralanlaysen, och sedan utarbeta en handlingsplan framöver för att återställa god hälsa och- eller träningsresultat.
Det kan innebära att du gör en direkt konsultation med mig via telefon eller personligen på min praktik i Täby, Stockholm.

Pris: 2500 kr inkl moms


 
Counseling.jpg

KONSULTATION HÄLSA / HÅRMINERALANALYS

Behöver du allmänt hjälp att förbättra din hälsa, kost eller sömn.
Har du tidigare gjort en Hårminerlanalys utan konsultation, och känner behov av en utförligare redogörelse / förståelse och konkret handlingsplan kopplad till denna kan du naturligtvis enbart köpa till konsultationstiden. Detta gäller oavsett om du tidigare gjort en hårminerlanalys via mig en eller via annan Hårmineralterapeut.

Pris: 1250 kr inkl moms / tim


 
Nutricheck logo black.png

Email: info@nutricheck.se
Webb: www.nutricheck.se
Telefon: 070-5175690