Lidandet och symptomlistan brukar vara lång

© Nutricheck Näringsoptimering januari 2019. All information i denna artikel är endast för utbildningsändamål. Det är inte för diagnos, behandling, recept eller botemedel av någon sjukdom eller hälsotillstånd.

Kanske har du en bakgrund att ha “gått in i väggen” eller lever med en rad negativa fysiska- och eller psykiska symptom som kraftig begränsar dig i ditt liv idag. De flesta av de klienter som söker hjälp hos mig idag upplever en eller flera av följande symptom; sömnproblem, depression, koncentrationssvårigheter, trötthet, utmattning, hjärndimma (brainfog), allergi, migrän, sänkt immunförsvar, minnesproblem, panikattacker, håravfall, oro, ångest, irritabilitet, ökade PMS problem, hopplöshet, överväxt av candida, desorientering och yrsel.

Många har tagit hjälp av konventionell läkarvård med begränsad eller utebliven symptomlindring, ofta lämnade till sitt öde och- eller ordinerade med SSRI preparat (antidepressiva läkemedel även kallade “lyckopiller”).
Anmärkningsvärt är att 990.000 svenskar eller ca 1/10 av Sveriges hela befolkning äter SSRI läkemedel idag. Är det verkligen möjligt att så många människor i Sverige lider av depression eller finns här andra orsaker som man skulle kunna komma tillrätta med?

Det här hemsidan handlar ej om att behandla symptom - utan att gå till botten med grundorsaken till olika symptom samt att underlätta för kroppen att själv läka sig ur ett holistiks perspektiv.

Lider du kanske av en generell orkeslöshet eller en djupare trötthet som ej går att vila upp sig ifrån?

Lider du kanske av en generell orkeslöshet eller en djupare trötthet som ej går att vila upp sig ifrån?


Jag behöver endast 150 milligram av ditt hår från ett flertal ställen från ditt bakhuvud.

Jag behöver endast 150 milligram av ditt hår från ett flertal ställen från ditt bakhuvud.

Hårmineralanalys (HMA)

Är ett test som identifierar mineralbrister, toxiciteter och är en kraftfull indikator för att förstå möjliga orsaker till många kroniska och- eller åldersrelaterade hälsoproblem. Mao att fastställa grundorsaken till uppkomna symptom.

Vitaminer, mineraler, aminosyror, andra näringsämnen och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Alla biokemiska processer i kroppen kräver näringsämnen. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. När det här samspelet rubbas riskerar vi att hamna i obalans och ohälsa.

Alla människor är olika och har olika näringsmässiga behov. Du och jag är olika och har en biokemisk individualitet som kräver anpassade mängder av näringsämnen för att vi ska vara i balans, må bra och hålla oss friska.

Den moderna människan utsätts dagligen för stress och gifter – du får i dig miljögifter, kemikalier, konserveringsmedel och medicinrester från luften du andas, vattnet du dricker och maten du äter. Många av oss lever en livsstil som stressar kroppen på olika sätt.

Du behöver rätt mängd näring för att dels skydda kroppen mot toxiska ämnen, dels kunna eliminera gifterna och föra ut dem ur kroppen. Kroppens hormoner och finkänsliga ämnesomsättning påverkar i hög grad hur du mår och om du kan hålla dig frisk.
Dina hormonella körtlar, de endokrina organen, och dess balans och funktion är beroende av rätt mängd näringsämnen för att fungera som de ska.


Exempelbild, första sidan från en hårmineralanalys

Exempelbild, första sidan från en hårmineralanalys

Ta bort merparten av ett “gissnings” förfarande relaterat till nutrition

Jag kan hjälpa dig att bli av med det mesta av gissningen om vad som händer djupt inne i kroppen och bättre hjälpa dig att hantera din hälsa. Du kan inte göra något för att förändra din ålder, kön eller genetik som ofta står för cirka 10% av symptomen.
Men du kan oftast göra mycket med de resterande 90% innan du behöver ta till läkemedel.

Din kropp har en medfödd förmåga att läka sig själv till ett bättre hälsosammare tillstånd. Allt jag behöver göra är att ta reda på vad som kan hindra din kropp för att uppnå detta samt vilka näringsämnen den behöver för att återställa hälsan, oavsett ålder och medfödd genetik.
Du kan börja hantera de 90% av "kontrollerbara" faktorerna med hjälp av det senaste tekniken inom Hårmineralanalys (näringsämnestest), som sedan styr processen för att återställa den känsliga balansen mellan de tusentals näringsämnen som har ett stort inflytande på din hälsa - just nu och framledes för en varaktighet av just din hälsa.


Vad är modern Hårmineralanalys ?

Med hjälp av modern teknik, inklusive masspektrometern, är hårvätsketestning ett fascinerande och sofistikerat rättsmedicinskt verktyg som ger värdefull insikt om din kropps näringsbehov. Hårmineralanlays (HMA) kan identifiera mineral och andra näringsobalanser i kroppen som kan åtgärdas med en noggrant tillsatt kost, livsstil, sömn och tillräcklig återhämtning.
Det hårprov som jag skickar in till Trace Elements Laboratories slutar sin långa resa på en särskild testanläggning i USA där den är förberedd genom en rad kemiska och högtemperaturprovnings- medel. Testningen utförs sedan med hjälp av mycket sofistikerad detekteringsutrustning. Denna teknik, till skillnad från alla andra, gör det möjligt för laboratoriet att leverera de mest exakta mineralinnehållet i ditt hår.
Resultatet från analysen ger en bild av kroppens invärtes miljö samt ger råd om kost och skräddarsytt kosttillskottsprogram.
Med hjälp av denna information kan vi få veta en hel del om ämnesomsättningen, näringsmässig status, hormonobalanser och tungmetallsbelastning/förgiftning.
Vidare går det bland annat att se insulinkänslighet, hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt energi omsätts. Här ser man kroppens näringsmässiga status och kan även se hur effektivt den arbetar med olika näringsämnen.
Trace Elements, Inc (TEI), som är laboratoriet som gör hårmineralanalyserna, har en enorm databas som bygger på erfarenhet från flera miljoner analyser och är verksamma i 46 länder runt om i världen. Med hjälp av databasen har de skapat ett unikt system för att tyda resultatet av hårmineralanalyser.
Resultatet redogörs detaljerat i en personlig analysrapport som visar på mineralstatus, förekomst av tungmetaller och
metabolisk typ.

För mer information vänligen besök:
www.traceelemets.com

Labb TE 2.jpg
Labb.jpg

Exempelbild, första sidan från en hårmineralanalys

Exempelbild, första sidan från en hårmineralanalys

Förstagångstest med konsultation

Hårmineralanalysen (36 element) utförs av Trace Elements Laboratories (USA). Utkomsten är en 10-15 sidor omfattande rapport från laboratoriet som innehåller följande:
-Kopia av testresultat som visar ett datoriserat stapeldiagram över höga, låga och referensintervallnivåer av de 36 elementen som anges nedan, inklusive 8 toxiska tungmetaller.
-En grafisk illustration av viktiga mineralförhållanden och viktiga toxiska förhållanden.
-En fullständig individualiserad utvärdering och detaljerad diskussion av patientens metaboliska typ, nuvarande mineralnivåer och förhållanden, och deras inverkan på kroppskemi.
-Rekommendationer av specifika livsmedel och livsmedelsgrupper, tillsammans med en förklaring av just varför specifik mat föreslås.
-Supplement rekommendationer baserat på ålder, kön, metabolisk typ, mineralmönster och specifikt behov som ses på vävnadsmineralanalysen och andra medföljande kliniska testdata.

Jag kommer att tillbringa en timme eller mer som förklarar rapporten i sin helhet samt rekommendera vilken åtgärdsplan som ska vidtas framöver innefattande livsstil, kost, sömn/återhämtning och kosttillskott för att möjliggöra en förbättrad hälsa för just dig.


Exempelbild, andra sidan från en hårmineralanalys

Exempelbild, andra sidan från en hårmineralanalys

Uppföljningstest med konsultation

Nästkommande hårmineralanalys blir en uppföljning till den tidigare första hårmineralanalysen.
Den jämför aktuella och tidigare testresultat, ger anledning till en omfattande diskussion och reviderade personliga terapeutiska rekommendationer utefter de förändringar man ser mellan de de två analyserna.
Vanligt förekommande är att man genomför uppföljningstestet
ca 3 månader efter sin första hårmineralanalys för att effektivast kunna korrigera eventuella förändringar som uppstått sedan den första analysen.

Vidare utvärderas hur pass man efterlevt de tidigare rekommenderade livsstils, kost, sömn/återhämtning och kosttillskott rekommendationerna i förhållande till uppnådd positiv förändring av sin hälsa.

Jag kommer att tillbringa en dryg timme som förklarar den nya rapporten och de förändringar som skett sedan den senaste hårmineralanalysen och ditt program kommer framledes att anpassas i linje med detta.Training 1.jpg

 
Nutricheck logo black.png

Email: info@nutricheck.se
Webb: www.nutricheck.se
Telefon: 070-5175690